BG-Coating-SpuitenProces

Pneumatisch spuiten is een methode waarbij de verf na toevoeging van een luchtdrukstroom van 3 tot 3,5 bar wordt vernevelt. Er kan worden gewerkt met een onder- of bovenbeker. Uit de onderbeker wordt de verf naar de spuit aangezogen en vanuit de bovenbeker werkt de zwaartekracht de verf omlaag. Airless spuiten is een methode waarbij de verf onder een druk van 60 à 200 bar wordt gebracht en dan word verneveld zonder toevoeging van lucht. Pneumatisch en airless spuiten kunnen allebei worden onderverdeelt in koud, warm en elektrostatisch spuiten. Airless spuiten kan ook nog luchtondersteunend. Koud is de standaard handmatige methode, bij warm spuiten wordt de verf opgewarmd van 40 tot 70 graden Celcius. Hierdoor heeft de verf een lagere viscositeit en zijn er minder verdunningsmiddelen nodig. Ook vernevelt de verf beter waardoor dikkere lagen mogelijk zijn en een hoger rendement wordt gehaald.

 

Bij elektrostatisch spuiten wordt het te spuiten object geaard en de verf elektrostatisch geladen. De verfdeeltjes zullen dan via de veldlijnen van het elektrostatisch veld op het object komen. Deze lijnen gaan echter ook om het object heen waarmee ook een gedeelte van de zij- en achterkant wordt geverfd. Hierdoor wordt het rendement hoger. Deze methode kan handmatig als wel automatisch worden toegepast. Deze methode is echter niet geschikt voor complexe objecten, omdat binnen in een object geen verf zal komen vanwege de veldlijnen. Airless luchtondersteunend spuiten is een combinatie van eerst airless spuiten, waarna lucht wordt toegevoegd en dus in principe pneumatisch wordt gespoten. Hierdoor worden de goede eigenschappen van beide toegevoegd, waardoor het beste resultaat kan worden verkregen. Beide methodes gebeuren handmatig.